Sidan 2.   Missa inte texten på sidan 1.  "Rullgaller & Rulljalusi".                Uppe i det grå fältet .   2020-04-27.

2020-04-26   Gallerbolaget stänger Försäljningskontoret Skåne inom kort,                                          enligt välinformerad källa. Läs mer på sidan ett.

2019-12-05   Sarah Sparelius, Gallerbolaget AB, har vänligen informerat redaktionen att:                   "sidan är öppen igen".                                                                                                                                  Tack för informationen Sarah; då handlade det inte om ekonomiska problem, eller ?                                    Slarv, kanske ?                                                                                                                                          Slarvas det i administrationen, så slarvas det i produktionen.                                        Säkerhetsbranschen är en förtroendebransch.

2019-12-04   Gallerbolaget AB har fått sin hemsida stängd av leverantören. 

2019-11-15   Gallerbolaget går miste om serviceavtal på grund av suspekt medarbetare.

2019-09-17   Gallerbolaget AB i konkurshärva. Följetången fortsätter på alusafe.se. Konkursen är ännu inte avslutad, efter 22 månader! Myndigheterna utreder vidare. Rättsligt efterspel väntar?

2018-11-28   Blufffaären mellan Gallerbolaget AB och konkursförvaltare Svedberg kan komma att annulleras? Advokat Hans Svedberg avslöjas – och erkänner sig jävig. Malmö Tingsrätt utser ny konkursförvaltare. Följ dramat på Malmö Tingsrätt.   Mål K 1383-18

2018-11-21

Sarah Sparelius, VD Gallerbolaget AB, medlem i Östgöta Handelskammare, köper konkurrentens konkursbo samt medföljande konkursdirektör Tell till skampris – eller mygelpris?       Konkursförvaltaren, gammal bekant till Dan Tell, är mycket nöjd med sin försäljning av konkursboet. Borgenärerna är de stora förlorarna, de är mycket missnöjda. Affären stinker.

Dan Tell, fd. ägare och VD i konkursade Svensk Säkerhet AB, ökänd i säkerhetsbranschen, kommer hädanefter att representera Gallerbolaget AB i södra Sverige!

Internaffär uppgjord i förväg. Gallerbolaget i konkurshärva.                                                                                                        

Förlorarna är borgenärerna, vinnarna är Gallerbolaget AB och Sarah Sparelius – och gökungen i Gallerbolagets bo, Dan Tell.

 Lycka till, Sarah Sparelius, och Gallerbolaget AB...

Gallerbolaget AB har en ny representant i Skåne, konkursdirektören Dan Allan Tell. Hans senaste konkurs är Svensk Säkerhet AB där han efterlämnar 48 st (4 dussin) trogna leverantörer utan betalning, sammanlagt ca. 2,5 miljoner kronor.

Svensk Säkerhet och konstruktion i Malmö AB i konkurs! Det var fan på tiden. Hurra!!!          Gallerbolaget "köper" konkursboet för en spottstyver.

Svensk Säkerhet och Konstruktion i Malmö AB prutar alltid på kvalitén.                                                       Bolagets VD, Dan Thell, är ökänd i säkerhetsbranschen för prisdumpning genom svartförsäljning – ingen moms eller kvitto. Osund konkurrens i sin värsta form.

Om du nöjer dig med det sämsta så ska du vända dig till Svensk Säkerhet, men då ska du pruta  ordentligt på priset – minst 50%. Mer är deras produkter och montagearbete inte värt.

Svensk Säkerhet AB osäkrar köpcentret Emporia i Malmö
 Läs om rasrisken på föregående sida.

Bilden är från köpcentret Emporia i Malmö. Fusk med montage och skyddsklass  –  Nej, där hamnade inga klass 3 certifierade rulljalusier från Svensk Säkerhet AB . Företaget hade inga att leverera, så de levererade något annat istället, helt annat än det Steen & Ström betalade för.

Betydligt värre är att ett större antal stora och tunga jalusier är fuskmonterade, som nu riskerar att rasa ner på Emporias kunder och personal.                                                                      Projekledare var Anders Arkenstedt, AB Skånefabriken.

Här har det brustit ordentligt i alla led, inköpskonsulten, leverantören, projekledningen, byggledningen och sist, men inte minst, slutbesiktningen. 

Detta projekt, Emporia, genomförde Svensk Säkerhet AB i intimt samarbete med  AB Skånefabriken,  ett företag som Svensk Säkerhet AB samverkar med mycket aktivt.

 

 


                                   

                                  

                                                                   Foto: Jarmo Majorin ©                                             

Svensk Säkerhet AB fuskar i ett annat köpcenter.

Jalusiet framför den blå porten har beställaren, enligt uppgift,  satt skyddskrav klass 4 enligt SS-ENV 1627 på rulljalusiet, som är utvändigt monterat. Ett rimligt krav.

Svensk Säkerhet AB har tillverkat och levererat ett jalusi med två lås, tunna lameller och med fullständig avsaknad av de brickor, skruvar och övriga detaljer som krävs för ett riktigt klass 4 jalusi.      

 

 

Jalusiet är dessutom bristfälligt monterat, ett kännetecken för Svensk Säkerhet AB. ÖB Väla 2014.

 


 

Foto: Jarmo Majorin ©
 

                                    


 


 


 


 


 


 


 

 

Mera fel än så här kan det knappast bli. Monterat utvändigt för att skydda försäkringsvärden invändigt. 600 mm mellan skruvarna som sitter helt oskyddade och fullt åtkomliga.

Levererat av Svensk Säkerhet AB. ÖB Väla 2014.

Foto: Jarmo Majorin ©


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Här är ett annat lika sorgligt exempel.

Levererat av Svensk Säkerhet AB. XXL Väla 2014.

Foto: Jarmo Majorin ©


 


 


 


 


 

 

Även innanför detta entréparti har Svensk Säkerhet AB levererat och monterat ett antal fuskjalusier, sålt som Alusafe skyddsklass 4 SS-ENV 1627. ÖB Väla 2014.

Foto: Jarmo Majorin ©

 

Här innanför sitter 5 st rulljalusier som Svensk Säkerhet AB har sålt in som klassade Alusafe jalusier. De är absolut inte klassade, bara dyrare för ELGIGANTEN och sämre för försäkringsbolaget.                                                     Malmö, Svågertorp 2014.

Foto: Jarmo Majorin ©

 

7 st fuskjalusier "skyddar" innanför denna fasad. Svensk Säkerhet AB är granne med detta företag! Svedala 2012.

Foto: Jarmo Majorin ©

 

7 st fuljalusier i "Skyddsklass 4" är monterade, levererade och bristfälligt monterade av Svensk Säkerhet AB. Inköparen har nog sovit på sin vakt.                                                                                                                      XXL, Helsingborg, Väla 2014.

Foto: Jarmo Majorin ©

 

Vapenrum utan fullgott skydd. Ett oklassat jalusi. Vad tycker Tillståndsmyndigheten och vad säger Vapenlagen om denna förvaring?                                                                                                                                                  XXL, Helsingborg, Väla 2014.

Foto: Jarmo Majorin ©

 

Går det så går det! Här har någon godkänt aluminiumvinkel och aluminiumnit som Skyddsklass 4. Inte särskilt nitiskt!  XXL, Helsingborg, Väla 2014.

Foto: Jarmo Majorin ©