Sidan 1.  Missa inte texten på sidan 2. "Bildgalleri",  uppe i det grå fältet !   2020-04-27.

2020-04-26   Gallerbolaget smittat av intern virus. Försäljningskontoret Skåne stänger inom kort enligt välinitierad källa. Personalminskningar redan utförda i januari. "Orderingången usel" enligt källan. Kommer Konkursdirektör Dan Tell att uppleva sin 4:e konkurs? Sorry Sarah.

2019-12-05   Sarah Sparelius, Gallerbolaget AB, låter meddela att: "sidan är öppen igen". Sarah är bara en av tusentals som läser alusafe.se !

2019-12-04   Gallerbolaget AB har fått sin hemsida spärrad av leverantören. Obetalda räkningar? Miss i produktionen eller bara slarv? Hursomhelst så är sidan stängd!

2019-11-15   Gallerbolaget går miste om serviceavtal på grund av suspekt medarbetare.

2019-09-17   Gallerbolaget AB i konkurshärva. Utredningen drar ut på tiden. Rättsligt efterspel väntar?

2019-09-13   Den av Gallerbolaget AB anställde skånerepresentanten Dan Tell har sannolikt allvarliga konsekvenser att vänta. Dan Tell försatte sitt bolag, Svensk Säkerhet AB, i en väl förberedd konkurs för 21 månader sedan. Konkursen är fortfarande inte färdigbehandlad av myndigheterna. Allt tyder på att de tvivelaktiga turerna i denna smutsiga konkurs utreds. Vi borgenärer ser fram emot åtal och fällande domar.


2019-04-25   Gallerbolaget AB erbjöds att köpa Svensk Säkerhet ABs konkursbo i en i förväg uppgjord skumraskaffär. Ägaren till Svensk Säkerhet AB, Dan Tell, ville rensa bordet.                                         Ännu idag är konkursen inte färdigutredd. Den ursprunglige konkursförvaltaren, Hans Svedberg, har avslöjats och erkänt sig jävig. I hela denna smutsiga soppa har ett antal små leverantörer förlorat ca. 2,5 miljoner kronor. Gallerbolaget Ab, med vd. Sarah Sparelius ,är naturligtvis nöjd med affären. Gallerbolaget Ab betalade 175,000:- för ett marknadsvärde om ca. 4 miljoner.                                         En i förväg uppgjord och mycket smutsig affär mellan de tre aktörerna.                                                     Du som eventuellt presumtiv kund till Gallerbolaget AB – se dig efter en annan leverantör.                           alusafe.se har förslag på leverantörer med god affärsetik och moral i behåll.

2018-11-28

Sarah Sparelius, VD för Gallerbolaget AB, har fler bekymmer som väntar bakom hörnet. Konkursförvaltaren, advokat Hans Svedberg, har förklarat sig jävig i sin hantering av konkursen i Svensk Säkerhet och Konstruktion i Malmö AB. Tingsrätten i Malmö utser en ny förvaltare.     Fortsättning följer...

2018-10-01

Omsättningen störtdyker för Gallerbolaget AB. Bolaget smittat av Dan Tells dåliga rykte.                           Bedrägligt beteende hör inte hemma i säkerhetsbranschen.

2018-06-28

Gallerbolaget AB hävdar på sin hemsida att Gallerbolaget AB har ett kontor i Göteborg.         Gallerbolaget AB kan inte ange adressen till detta påstådda kontor, eftersom kontoret inte existerar i verkligheten.                                                                                                                                      "Kontoret" är endast ett telefonnummer som Svensk Säkerhet AB i KKs VD Dan Tell för flera år sedan tog for att förefalla större än i verkligheten – Dan Tell är en patologisk mytoman, en bluff.                    Att Sarah Sparelius och Gallerbolaget AB vågar sig in i denna härva av bluff och lögner är förvånansvärt. Köpet av Svensk Säkerhet ABs konkursbo samt medföljande Dan Tell lär generera en hel del problem för Gallerbolaget AB.

2018-05-04   Rullgaller och rulljalusier utan garanti efter konkurs!                                                          Alla ni före detta kunder till Svensk Säkerhet AB i kk med avtalade garantier – glöm garantierna!

Gallerbolaget AB med VD Sarah Sparelius i spetsen övertog inte garantiåtagandena vid mygelköpet av Svensk Säkerhet ABs konkursbo.

2018-03-26

VD för Gallerbolaget AB, Sarah Sparelius, anställer konkursdirektören Dan Allan Tell som säljare.

Alla ni som blev blåsta på betalningen i Svensk Säkerhet AB konkursen, kan ju alltid vända er till Sarah Sparelius på Gallerbolaget AB. Konkursförvaltaren Hans Svedberg sålde  konkursboet, Dan Tell samt montören Jonas Forshell för en spottstyver.

Förutom Fyrtornet & Släpvagnen – Dan Tell och Jonas Forshell – ingick verksamhet, all lös egendom, maskiner, lager, inneliggande order etc.  – Priset: 175 000:-. Misstänkt billigt... – Mygelbilligt!                                     

2018-02-14

Dan Allan Tell försätter Svensk Säkerhet AB i konkurs

Konkurserna och tingsrättkallerserna haglar över direktören med tvivelaktigt rykte.                                             Två konkurser på två månader ! Nu återstår den tredje – när kursar direktören Moteska Fastighets AB ?      alusafe.se förutsåg redan i ett tidigare inlägg, 2016-11-12, konkurserna som nu sker.                                             Tvivelaktiga affärer och notorisk opålitlighet i en förtroendebransch är en mycket dålig kombination.

2018-01-31

Dan Tell, Svensk Säkerhet, står som svarande inför Malmö Tingsrätt i två mål. K 11049-17 och FT 9298-17.            Under de senaste åren har han varit den svarande parten i totalt 5 olika mål, både privat och som företagare.

2017-12-31

VD för Svensk Säkerhet begär sitt bolag i konkurs – "Obeståndet är inte tillfälligt", skriver Dan Tell i sin konkursansökan till Malmö Tingsrätt.  2017 var ett dåligt år för gäldenären Dan Allan Tell.

 2017-12-15

AB Kiloff Bygg & Design 556657-5394, Byvägen 23, Vellinge, har 2017-12-08 försatts i konkurs vid Malmö Tingsrätt.  Ägare och verkställande direktör, Dan Allan Tell.                                             Moderbolag är Svensk Säkerhet och konstruktion i Malmö AB.

Övriga företag på samma adress – Svensk Säkerhet AB och Moteska Fastighets AB. Ägare och VD för båda bolagen är Dan Allan Tell.                                                                                                                          Vilket av bolagen blir nästa leverantörsförlust ?                                                                                                                                                  

2017-10-06

Direktör Tell blåser pensionär !

Våren 2002 ville VD för Svensk Säkerhet, Dan Thell, köpa en ny familjebil.                                        Dessvärre saknade direktören ekonomiska medel till kontantinsatsen för det planerade avbetalningsköpet.                                                           

Han vände sig då till en av hans anställdas moder för ett snabbt handlån. Den vänliga kvinnan lät sig övertygas av direktörens försäkringar om en snabb återbetalning, och lånade ut 25 000 kronor till Tell.

Än idag, 15 år senare, har Dan Tell inte reglerat skulden till den idag 88 åriga kvinnan!

Trots, eller möjligtvis på grund av, sin ålder har hon skickat ärendet till Kronofogdemyndigheten.                 Både Dan Tell och Svensk Säkerhet AB är sedan decennier kända hos både Kronofogden och Tingsrätten.

 2017-09-27

VD för Svensk Säkerhet åter hos Kronofogden.

Verkställande direktör för bolagen Svensk Säkerhet AB, AB Kiloff Bygg & Design samt Moteska Fastighets AB är åter aktuell hos kronofogden. 

Närmare detaljer om det senaste fallet med Dan Tell och Kronofogdemyndigheten publiceras inom kort.

 2017-09-08

Slut på semestrar och dags för nya avslöjanden om opålitliga leverantörer – men även artiklar om pålitliga leverantörer som levererar det du betalar för.

2017-07-31

15000 besökare har läst alusafe.se !

2017-06-29

alusafe.se kan avslöja att Dan Tell är polisanmäld för brottet "Falsk tillvitelse".                                                                                                             

2017-06-03                                                                                                                                                                  

Dan Tell – polisanmäld.  Svensk Säkerhet AB – polisanmäld.  AB Kiloff Bygg och design – polisanmäld.                   Alla varningsklockor ringer för fullt.
         

2017-04-26

Dan Allan Tell, VD för Svensk Säkerhet AB, AB Kiloff bygg och design samt Moteska Fastighets AB sitter fast i polisanmälningshärva.                                                                                                                             Direktör Tell har vid två tillfällen polisanmält alusafe.se – 2014 och 2016; båda avförda av åklagare – tyvärr. Undertecknad hade föredragit rättslig prövning, eftersom allt som är skrivet på alusafe.se kan styrkas.

Syftet med alusafe.se är konsumentupplysning, med stöd av Tryckfrihetsförorningen.                                          Till sakens natur hör att någon juridisk, eller fysisk, person utpekas som oseriös, opålitlig eller rent av kriminell, till gagn för konsumentkollektivet som får en möjlighet att undvika köp av en dålig produkt eller tjänst.

Den som vill höra direktör Tells version av saken skall naturligtvis lyda hans uppmaning från sin hemsida, att ringa och diskutera saken med honom: 0708-180290.                                                                     Polisanmälningshärvan är inte överspelad; än.

Jarmo Majorin, ansvarig utgivare.

2017-02-12

På tal om korruption och kommunala bolag.                                                                                                         Den nytillträdde projektledaren och tillika upphandlingsansvarige i ett av skånes kommunala bolag ville genast åka på "inspirationsresa" med den tilltänkta leverantören. Det bar iväg till Prag, till tonerna av ständigt flödande alkohol och klubb-besök. Upphandlingen, i 10-15 miljonersklassen, skulle ske om sisådär 1-2 år framåt i tiden; så det fanns gott om tid att verkligen rå om varandra ordentlig.                                                                                        Resor, gärna med anknytning till de inblandades gemensamma fritidsintresse, golf, varvades med fina restaurangbesök och annat froterande.  Och vips! – Leverantören rodde hem kontraktet när det blev dags för upphandling.                                                                                                                                                 Den grundläggande kravspecifikationen till anbudsunderlaget hade författats av – leverantören.                       Källa: Dan Allan Tell

2017-01-28

Korruption och förskingring i statliga verk, kommunala bolag och fackföreningar – den svenska ryggraden.   Verkställande direktör Dan Thell sammanfattade företeelsen med orden –"Nåt ska man väl för fan ha för allt slitet!". Ett passande mantra för direktörn.

2017-01-20

Idag föddes den tio miljonte registrerade invånaren i Sverige – och D.Trump blir president i U.S.A.                  Grattis till båda nationerna.

2017-01-02

Allt som publiceras på alusafe.se baseras endast på väl underbyggd fakta, som kan styrkas med dokument               och annat material vid förfrågan, eller vid en tvist – om en sådan skulle uppstå. 

Efter 1036 dagar har ingen av de nämnda företagen eller personerna kontaktat alusafe.se för korrigering av någon enda liten uppgift. Skälet till passiviteten är att vederbörande vet att uppgifterna på alusafe.se stämmer.

2016-12-30

Tack för visat intresse under det gångna året. Fortsättning följer – såklart!

2016-12-04

Svensk Säkerhet AB hamnade återigen hos Kronofogden och Malmö Tingsrätt för obetalda skulder.             Företaget bör betraktas som ett bluffbolag med tveksamma produkter och metoder.                                        Ägare och VD för bolaget heter Dan Tell, en notorisk skojare med en mycket dålig betalningsvilja, och betalningsförmåga.                                                                                                                              Tingsrättens arkiv i Malmö har en diger samling akter rörande Svensk Säkerhet AB.                                             16 år av dålig betalningsmoral sätter sina juridiska spår – och mera är på väg in, enligt välinformerad källa.

2016-11-12

Dan Thell, VD och grundare av Svensk Säkerhet och konstruktion i Malmö AB, har en brokig ekonomisk historia.      I bakgrunden finns stora personliga skulder, och en taktisk konkurs, Svensk Säkerhetspartner AB konkursen.   Denna konkurs räddade ekonomin i Svensk Säkerhet och konstruktion i Malmö AB.                                              En tid före konkursen lämnade Dan Thell  styrelsen i Svensk Säkerhetspartner AB.                                               Nu verkar ett liknande upplägg vara på på gång med ett av Dan Thells bolag, som nyligen bytt namn från Svensk Säkerhet El AB till AB Kiloff Bygg & Design. Du som har affärer med Svensk Säkerhet AB bör vara försiktig.          När ett bolag går i konkurs gäller inga garantier.                                                                                                   Den språkintresserade kan lätt associera Kiloff med engelskans Kill Off – döda, avsluta, eller begå konkurs...        So, be careful out there!

2016-10-31

Höst för Svensk Säkerhet AB – röda siffror talar sitt tydliga språk.                                                                       2015 gjorde företaget storförlust – skälen är många – förlorad teknisk kompetens, dåligt renommé, undermåliga produkter och service, och Dan Thell som tycks vara oförmögen att komma överens med samarbetspartners någon längre tid.

Detta öppnar för fyndläge för dig som inte bryr dig om kvalitet och garantiåtaganden. Dan Thell är desperat efter inkomster  – så du kan säkert pruta rejält. Svart eller vitt. 

2016-09-18

Efter en lång och välförtjänt semester är det dags för alusafe.se att aktiveras inför en informativ och spännande höst och vinter.                                                                                                                                                                 Under det gångna året har alusafe.se fått in glädjande många förfrågningar om pålitliga leverantörer, dessa har vidarebefordrats till respektive leverantör. Fortsätt att skicka era frågor till  http://info@alusafe.se 

2016-08-03

Gör som många andra kloka inköpare – inhämta gratistips från  http://info@alusafe.se

2016-07-18

Efter 865 dagar har inte något av de utpekade mygelföretagen, eller personerna, valt att dementera något av det som avslöjats om dem på alusafe.se.  Ett gott betyg för faktauppgifterna på denna sida!                       Sanningshalten är därmed fortsatt verifierad.                                 

2016-06-01

Skulle du betala fullpris för en ny bil med en begagnad motor?                                                                         Eller ett nytt rulljalusi med begagnad motor och andra vitala delar, till fullpris? Antagligen inte, eller hur?                 I en ny fullprisprodukt ska samtliga komponenter vara nya, helt obegagnade, såvitt inget annat överenskommes.  Dan Thell och Svensk Säkerhet AB lever inte efter denna självklara affärsetik, nytt och begagnat blandas friskt och kunden betalar fullpris i tron att hela produkten är sprillans ny rätt igenom.

2016-05-16

Svensk Säkerhet AB befinner sig på ett lutande plan. Omsättningen har rasat med drygt 30%. En förtroendekris.   Fusk och falska påståenden håller inte i längden.                                                                          

På sin hemsida, under rubriken "Telefon till lokalkontoren", försöker Svensk Säkerhet AB ge sken av att vara en stor organisation med "Lokalkontor" i Malmö, Göteborg och Stockholm.                                                               Svensk Säkerhet AB finns bara i Svedala, resten är fejk och bluff. Telefonnumren är bara nummer utan fast adress.

2016-05-02

Missnöjda kunder till Svedalaföretaget Svensk Säkerhet AB anlitar andra säkerhetsföretag för reparation av jalusier som Svensk Säkerhet AB har tillverkat och monterat. Garantier och avtal är svåra att åberopa när Dan Thell, Svensk Säkerhet AB, systematiskt skyller felet på kunden – "Handhavandefel".                                                         Köpcentret Emporia i Malmö, där Svensk Säkerhet AB och AB Skånfabriken sålde in och monterade jalusier, med avtalad 5 års garanti och serviceavtal, är ett praktexempel på likgiltighet inför ingångna avtal.                                                          

2015-12-31

Inför kommande året utlovas intressant läsning om flera vilseledda kunder med klass 3 krav, svarta affärer och riggade upphandlingar.                                                                                                                                       

2015-11-14

Nattens terrordåd i Paris borde få en och annan säkerhetschef i Sverige att se över kvalitén på skalskyddet.                                 

2015-11-06

Kommunalförbundet VA SYD har tagit ett ambitiöst grepp om säkerheten vid sina anläggningar. Det är bra!       Svensk Säkerhet AB fick förtroendet att säkra ett antal anläggningar med bland annat grindar. Det är inte bra.      Vissa vitala detaljer på grindarna är underdimensionerade och samtliga grindar är icke certifierade.                          Med tanke på VA SYDs livsviktiga verksamhet förefaller detta anmärkningsvärt. Hur gick detta till?                             

2015-10-31

Nytt material kommer under vecka 45. alusafe.se belyser märkliga turer i ett kommunalt bolag.

2015-10-19

AB Skånefabriken har en hemsida med ett stort mått självsäkerhet. Enligt sidan har AB Skånefabriken "egen tillverkning" av de certifierade/klassade produkter som de marknadsför, AB Skånefabriken håller även utbildning i vad de olika klasserna innebär. – Det är ju här det haltar. Företaget har ingen egen tillverkning och inga jalusieeller rullgaller som är certifierade/klassade i Sverige. Klart fall av luddig marknadsföring.  

Svensk Säkerhet AB tillverkade/tillverkar de flesta produkterna åt AB Skånefabriken. Även detta företag påstår på sin hemsida att de förra året certifierade/klassade rullgaller/jalusier i klasserna 3 och 4. Enligt hemsidan utfördes provningen av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och resulterade i certifikat klass 3 och 4.                        Här haltar det rejält.                                                                                                                                               Inget certifikat finns utställt på Svensk Säkerhet AB hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.                      Ring gärna och kolla. SP har nummer: 010-516 50 00. 

Den här typen av marknadsföring backas ibland upp med något utländskt dokument eller certifikat – gå inte på det säljsnacket – kräv papper som du förstår och kan kolla upp. Du kan alltid vända dig till  info@alusafe.se

2015-10-01

Fusk i fordonsbranschen, livsmedelsbranschen och säkerhetsbranschen. Det förekommer fusk och korruption i alla branscher, i alla länder – även i Sverige.

Produkter förses och saluförs med specifikationer och egenskaper som inte har någon verklighetsförankring. Exempel på luddig, vilseledande och bedräglig marknadsföring av mekaniska inbrottsskydd kommer att publiceras här på alusafe.se – men även tips om hur man undviker att luras av en tillsynes seriös säljare.                             

alusafe.se publiceras inget skitsnack eller skvaller, allt är verifierbar fakta. Bästa beviset för detta påstående är att inget av de tidigare utpekade fuskföretagen har opponerat sig efter 574 dagars publicering!

 2015-09-30

Torsdagen den 1 oktober inleds den 4:e säsongen av alusafe.se – med nya avslöjanden.                

2015-09-25

Svensk Säkerhet AB är inte det enda mindre nogräknade företaget i säkerhetsbranschen.                       Det finns ett antal som gärna fuskar med säkerhetsklass och montage.                                               Detta drabbar både privata företag och myndigheter. Du som konsument är den stora förloraren, du betalar för en produkt du inte får.

2015-04-24

Säkerhetsföretag blåser myndighet – ett samhällsproblem och ett säkerhetsproblem

Migrationsverket  – "Upphandling av jalusi med säkerhetsklass 3 till Centria. Detta för att säkra ett adekvat skydd"        Vidare i texten – "Svensk Säkerhet är billigast men har en leveranstid av två till tre veckor".                                                 Jalusiet, som nu är monterat i Migrationsverkets lokal i Malmö, är inte vad som efterfrågades i upphandlingen.                 Jalusiet som Svensk Säkerhet AB har levererat är helt oklassat, klent och bristfälligt monterat.                                       Företaget saknar all form av certifierade och klassade rulljalusier, rullgaller, galler och grindar.                           Tjänstepersonen som ansvarat för upphandlingen, saknar kompetens att upphandla säkerhet, detta utnyttjar vissa företag i säkerhetsbranschen.

 

Migrationsverkets fuskjalusi från Svensk Säkerhet och Konstruktion i Malmö AB.                        Foto: Jarmo Majorin ©  

2015-02-15

 Svensk Säkerhet AB – säkerhetsföretaget som blev en säkerhetsrisk

Svensk Säkerhet AB och ägaren Dan Thell står inför ännu större problem. Inte bara ekonomiska.                         På grund av långa garantiåtaganden, fusk, köpcentret Emporia – en bland många fuskjobb där beställaren Steen & Ström nu krävt, som garantiåtgärd, omfattande åtgärder för att eliminera rasrisk, komplettering av dokumentation och märkning samt ett kontrollprogram för att Steen & Ström ska kunna hålla koll på att Svensk Säkerhet AB verkligen sköter de serviceåtaganden som företaget åtog sig i samband med tecknandet av leverans-kontraktet.                                                                                                                                                              Över 200 jalusier ska servas 2 gånger årligen i 5 år, gratis.                                                                                       Detta innebär ca. 1000 mantimmar per år av icke fakturerbar tid för Svensk Säkerhet AB.                               Anders Arkenstedt, AB Skånefabriken, var projektledare åt Svensk Säkerhet AB på Emporia – därmed ansvarig för montaget och slutresultatet.                                                                                                                      Ytterligare problem som Dan Thell har, är stora privata skulder, brister i bokföring – listan kan göras lång.          Dessa problem påverkar givetvis framtidsutsikterna för Svensk Säkerhet AB  och de garantiåtaganden som företaget så generöst utlovat.                                                                                                                                   Två frågor som bör ställas är: nära en konkurs? Kommer Dan Thell att "rensa bordet" i en nära framtid?           Kom ihåg var du läste det först. Svensk Säkerhet AB är en tickande kreditrisk.

Mygel och lögner har en förmåga att dyka upp förr eller senare och då blir det dyrt för leverantören.                     Det Du läser här  på alusafe.se vilar på verifierbar fakta. Nya uppgifter kommer in i en jämn ström, så kolla in sidan lite då och då.

AB Skånefabriken i mycket intimt samarbete med Svensk Säkerhet AB på köpcentret Emporia i Malmö. Samarbetet mellan bolagen har pågått sedan 2011.                                                                                   Båda bolagen presenterar sig som leverantör av rulljalusierna till Emporia på sina respektive hemsidor.  AB Skånefabriken levererade inte ett enda rulljalusi till köpcentret Emporia i Malmö.                                                                                                                                                                                                                                

Svensk Säkerhet AB tillverkar och monterar det mesta åt AB Skånefabriken, som saknar egen produktion. AB skånefabriken är endast ett tradingföretag.                                                                         

Läs mer om de två "konkurrenterna" under "Vinnare och förlorare" och "Brandsäkerhet?" längre ner på sidan, och på nästa sida, "Bildgalleri"

Rasrisk på köpcentret Emporia i Malmö – alusafe.se avslöjar byggfusk, leverantör tvingas åtgärda.

 

Ett stort antal, ca. 90 st, 300 kilo tunga rulljalusier riskerar att rasa ner på kunder och personal.                                                           Grov fusk vid montage är orsaken. Leverantören Svensk Säkerhet AB ville spara på utgifterna.                                                               Steen & Ström Sverige AB, som driver köpcentret, informerades om bristen redan i mars 2014.                                                               Nio (9) månader senare, i december, reagerar de; efter påstötning från myndighet.                                                                                     

Bilden till höger visar ett av rulljalusierna som är på god väg att lossna från den bristfälliga infästningen, med kollaps och eventuella personskador som följd.                                                               Steen & Ström fick detta allvarliga problem uppmärksammat och åtgärdat efter tips och engagemang från undertecknad.               

                                                               Foto: Jarmo Majorin ©

                                       

 

                          

Fusk underlättar inbrott hos net on net i Ullared. 

Fuskgrind tillverkad och monterad av Svensk Säkerhet AB. net on net, Ullared. Värdet på det stulna godset ca. 1,1 miljon kronor. Bilden illustrerar klart och tydligt skillnaden mellan olika materialkvalitéer. Grinden på bilden är tillverkad av billigt "bonnastål" och inte av seghärdat ss 2541 stål, som den borde vara tillverkad av. Grinden är dessutom bristfälligt svetsad. Dan Thell, VD Svensk Säkerhet AB, sålde och levererade grinden på bilden som en klassad produkt. Svensk Säkerhet AB har aldrig haft klassade galler eller grindar.


 


 


 


 


 


 


 

 

Skrivet 2014

Jalusimyglet med varumärket ALUSAFE och de påhittade skyddsklassningarna får inleda.

Våren 2014 registrerade Svensk Säkerhet AB namnet alusafe hos PRV i Sverige. Syftet med registreringen var att inför presumtiva kunder, som läst denna sida, kunna säga: – Ja, men det där är åtminstone inte sant, se här, jag har registrerat namnet hos PRV.  

Original ALUSAFE – rullgaller och rulljalusier, har inte tillverkats eller sålts i Sverige sedan 2010!

 

Originalet ALUSAFE, ett norskt varumärke och en kvalitetsprodukt, utvecklad, tillverkad och marknadsförd av Astrup AS. Företaget SVS Jernporten AB licenstillverkade ALUSAFE i Sverige från 2003 till 2010, därefter kopierade Svensk Säkerhet AB ALUSAFE-systemet och säljer det som äkta vara med SBSC certifikat utställda på Asrtrup AS och Jernporten AB.

Svensk Säkerhet AB har inte heller dragit sig för att använda vilseledande etiketter med certifieringsinformation från SVS Jernporten AB.

Svensk Säkerhet AB har de senaste åren sålt egenproducerat plagiat under namnet ALUSAFE.  Styrskenor och lameller tillverkade i Turkiet, och även Kina, har marknadsförts som prima nordisk toppkvalitet. 

Dan Thell, VD och ägare, har satt i system att erbjuda SBSC certifierade – enligt SS-ENV 1627 skyddsklass 3 och 4 jalusier, galler och gallergrindar – till intet ont anande kunder, och sedan leverera helt oklassade billiga produkter till priset av kvalitetsprodukt. Utmaning till Dig som läser detta – Leta efter ett certifikat utställt på Svensk Säkerhet AB.  Länk till  sbsc.se 


Vilseledande eller bedrägeri?                                                                                                                              På Svensk Säkerhet ABs hemsida kunde man fram till 1:a september, efter 184 dagars avslöjande på denna sida, läsa följande: "ALUSAFE rullgaller och rulljalusier tillverkas av aluminium-komponenter som är testade upp till skyddsklass 4. SSF-godkänt och FG-godkänt inbrottsskydd." Texten fortsätter under en bild från köpcentret Emporia i Malmö:   "För att kunna erbjuda det bästa skyddet på marknaden har vi egen tillverkning." 

Så här kommenterar Astrup AS Svensk Säkerhet ABs vilseledande marknadsföring i ett mail till Dan Thell:          "Astrup AS er ikke systemleverandör till Svensk Säkerhet AB. Vi må derfor be dere om å ikke benytte vår logo. Det samme gjelder bruk av ALUSAFE logoer og våre produktbilder i all fremtidig marknadsföring." "Vi har pr.dato inga gyldige sertifikater på  ALUSAFE, 3, 4 eller FG-godtjente".

 

De certifikat som Svensk Säkerhet AB använder och hänvisar till i sin marknadsföring har aldrig tillhört Svensk Säkerhet AB. Det senaste slutade gälla 2009-12-31 och tillhörde Astrup AS.

På Svensk Säkerhet ABs hemsida kan man, under "Nyheter", läsa att företaget den 1 april 2014, hos SP i Borås certifierat både rullgaller och jaluseier i skyddsklass "3 o 4 EN 1627:2011". Dessa certifikat är dock ännu inte publicerade på hemsidan. Om  de påstådda certifikaten avser rullgaller och jalusier av aluminium, kommer Svensk Säkerhet AB inte sälja ett enda sådant i framtiden, om de tillverkas på samma sätt som de testexemplar SP ska ha testat, de blir helt enkelt för dyra. Återstår för Svensk Säkerhet AB att fortsätta i samma gamla spår; offerera certifierat men leverera en enklare fuskprodukt, bristfälligt monterat.

Sopa igen spåren?                                                                                                                                                      Den 1:a september 2014 städar åter Svensk Säkerhet AB på sin hemsida, företaget byter namn på sina produkter, nu heter det "Svensk Säkerhet Rullgaller/Jalusi" istället för ALUSAFE. Det tog 184 dagar för alusafe.se att uppnå det resultatet. Man tackar!

Återstår dock själva vilseledandet och den falska marknadsföringen som företaget har ägnat sig åt de senaste åren.   Är det bara glömt och begravet enbart med ett namnbyte på en produkt? 

Allmänfarlig byggfusk?                                                                                                                                    Köpcentret Emporia i Malmö är ett häpnadsväckande stycke flagrant byggfusk signerat Svensk Säkerhet AB.             På Emporia har Svensk Säkerhet AB inte nöjt sig med att fuska med materialet och skyddsklasserna, här har även säkerheten fått stryka på foten. De stora rulljalusierna, som väger uppåt 300 kg, riskerar att rasa på grund av fusk med material och montage. Det är bara en tidsfråga när det första raset inträffar. När människor skadas gäller inga garantier för de utsatta. Ett sådant ras har redan inträffat i köpcentret Familia, Helsingborg. Inga kända personskador.

Brandsäkerhet?                                                                                                                                       Brandjalusier är ett annat område där Svensk Säkerhet AB, med partners, rör sig i gråskalans skuggsida. Skräckexempel på "brandjalusier" levererade av Svensk Säkerhet AB finns, exempelvis Nelson Garden i Tingsryd. Dessa "brandjalusier" tillverkades delvis av Skånegripen AB, numera AB Skånefabriken.

"Brandjalusi" utan brandtätad bottenskena och med en öppen kåpa. Vid en eventuell brand är dessa "brandjalusier" helt värdelösa.

 

Foto: Jarmo Majorin ©
 

Försäkringsbranschens ansvar?                                                                                                                    Berörda försäkringsbolag borde intressera sig för säkerhetsfusket i större utsträckning än vad de gör. Här finns pengar att spara, både åt försäkringskunder och försäkringsbolag. Det duger inte att enbart ställa skyddskrav och sedan lämna kunden i händerna på fuskbolag och lurendrejare i säkerhetsbranschen.                                                                     Bättre uppföljning och efterkontroll från försäkringsbolagens sida efterlyses. Saknas det kunskap för en sådan uppföljning – anlita en extern konsult som besitter den kunskapen, förslag finns att få på alusafe.se

Seriöst?                                                                                                                                                     Motorbyten på rullgaller och rulljalusier är ett gyllene tillfälle för fuskföretag som Svensk Säkerhet AB att lura kunden på minst 10000:- + moms. Så här går det till: Kunden har problem med ett jalusi, oftast på grund av eftersatt service. Fuskföretaget kommer och konstaterar att motorn måste bytas. I de flesta fall räcker det med en service, justering och eventuellt ett kabelbyte. 

Okunskap?                                                                                                                                                       Kunden blir grovt lurad och försäkringsbolagen märker sällan felet, eftersom de ofta saknar kunskap om både produkt och montageteknik.  Få vill erkänna sin okunskap. Detta exploateras hårt.                                                                    För Svensk Säkerhet AB  är denna okunskap ett mycket lukrativt och viktigt affärsupplägg som håller företaget på fötter, tills vidare.

Inköparens kunskap?                                                                                                                                               I detta upplägg spelar vissa inköpares agerande en avgörande roll. Deras agerande gynnar definitivt inte slutkunden. Korruption, total okunskap eller order uppifrån –"Köp det som är billigast, skit i det där med kvalitén"– vilket är värst? Oavsett vittnar detta om om en osund företagskultur som är legio i byggbranschen.  

Vinnare och förlorare                                                                                                                                       Hela upplägget är olyckligt för slutkunden – Det går till enligt följande: Slutkunden ska flytta till en ny verksamhetslokal, försäkringsbolaget kommer och gör en besiktning, en riskbedömning och kommer till slutsatsen att lokalen måste skyddas med rulljalusi, galler eller gallergrind enligt SS-ENV 1627 klass 3 eller 4.    Slutkunden kontaktar ett antal leverantörer för offert och beslutar sig för antingen Svensk Säkerhet AB eller     AB Skånefabriken som håller lägst pris, dessa två företag offererar ofta samma objekt i samförstånd.        Svensk Säkerhet AB har lägre tillverkningskostnader än seriösa konkurrenter eftersom alla vitala detaljer saknas för att jalusiet, gallret eller gallergrinden ska stå emot ett inbrottsförsök. Svensk Säkerhet AB tillverkar även det mesta åt AB Skånefabriken. Tillverkningen sker i Svedala.

Ett korrekt jalusi kostar dubbelt så mycket att tillverka än det som Svensk Säkerhet AB levererar. När jalusiet väl är på plats kommer i bästa fall försäkringsbolagets representant – personen som ställt skyddskraven – och godkänner det undermåliga jalusiet på grund av bristande kunskap. Här finns tre aktörer: två okunniga och en som utnyttjar de två andras okunnighet.                                                                                                   Brännborn Center i Ängelholm är ett typiskt exempel på hur Svensk Säkerhet AB jobbar. Hela huset hade klass 3 krav, som beställaren betalade för. Svensk Säkerhet AB levererade billigt oklassat, bristfälligt monterat.

 

Foto: Jarmo Majorin ©

Betala inte för någonting som du inte får, begär dokumentation och dubbellkolla att den stämmer, om du till äventyrs vill göra affärer med nämnda företag.        

I den här kategorin av företag som Svensk Säkerhet AB representerar betyder ett certifikat inte att de levererar kuranta varor även om de faktiskt skulle lyckas skaffa ett certifikat. Företagskulturen och ägaren är densamma.    Svensk Säkerhet AB har, enligt företagets hemsida, ett 1:a april certifikat!

Lögnerna och undanflykterna ligger närmast till hands. Trotts allt har företaget levererat bluffjalusier de senaste åren. Ni som har blivit blåsta hittills kan faktiskt kräva att få de produkter som ni har betalat för. Drabbas ni av inbrott lär det bli problem att få full ersättning – om någon över huvudtaget – från ert försäkringsbolag.

Plagiatet, som hittills har marknadsförts under falsk flagg, har endast den yttre formen gemensamt med originalet. Där upphör likheten.                                                                                                                     

Kvalitén på produkten i sig, skiljer avsevärt mellan plagiat och original. Originalet är av hårdare legering och därför hållbarare, motståndskraftigare och, inte minst, säkrare.

 Verksamheten förtjänar en förstaplats på Svensk Handels Varningslista. Anmälan gör du på info@svenskhandel.se  

Redaktionen har kontaktat Dan Thell om denna sida, men han har valt att inte dementera innehållet.       Kontakten togs via   dan@svensksakerhet.se

Med den bekräftelsen av  texten ovan, fortsätter granskningen. Uppgifterna stämmer, och är mycket svåra för Svensk Säkerhet AB att bestrida. Redaktionen är beredd att anta den utmaningen.

 

Sidan publicerad – och oemotsagd – i 2237 dagar.  Ett otvivelaktigt gott tecken för sidans tillförlitlighet.


Vad säger SBSC om saken?

 Håkan Hedlund och Tommy Sköld – SSF Stöldskyddsföreningen skriver följande angående provning och certifiering av säkerhetsprodukter.

"Säkerhetsprodukter provas enligt etablerade standarder eller normer av ackrediterade provningsorgan.Provningen utgör sedan en del i underlaget för certifieringen.  Ett certifikat eller intyg visar att den provade produkten överensstämmer med kraven i den standard eller norm som tillämpats vid provningen. Ett certifikat visar dessutom att tillverkningsprocessen för den aktuella produkten står under fortlöpande kontroll, något som borgar för att samtliga producerade produktexemplar (och inte bara det enskilda exemplaret som har provats) uppfyller kraven."

Redaktionen är tacksam för den respons som hittills landat på alusafe.se, och då särskilt den från seriösa tillverkare och annat branschfolk. Fortsätt med det tack.

Kolla in Bildgalleriet!

                              


 


 


 


 

Ansvarig utgivare: Jarmo Majorin